Implanty Łódź

Implantologia

Implantologia jest dziedziną stomatologii, która zajmuje się odtwarzaniem braków zębowych, do których dochodzi zazwyczaj na skutek próchnicy lub urazu. Wykorzystywane do tego celu są implanty, na której potem wykonywane są uzupełnienia protetyczne. Implanty to nic innego, jak niewielkie rozmiarowo śruby tytanowe, które wkręca się w kość szczęki lub żuchwy na miejsce brakującego zęba. Po jakimś czasie zrastają się z kością, odtwarzając funkcje korzenia zębowego.

Na czym polega implantologia?

Implant jest umieszczany w kości wyrostka zębodołowego w czasie zabiegu chirurgicznego. Ten wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Dlatego dla pacjenta jest bezbolesny i bezpieczny. Lekarz najpierw przygotowuje łoże implantu w kości, wykorzystując do tego specjalne wiertła. Potem wprowadza sam implant, który z czasem zrasta się z kością na zasadzie osteointegracji. Jest to zjawisko, które polega na łączeniu się na nowo powstałej tkanki kostnej z implantem.

Obecnie implanty stomatologiczne stosować można w niemal każdym przypadku. Jeśli w jamie ustnej nie ma jednego zęba, przy pomocy implantu można go „odtworzyć”. Nie trzeba szlifować zębów sąsiednich, aby założyć most protetyczny. Przy brakach skrzydłowych (braku zębów w odcinkach bocznych szczęki lub żuchwy) stosowane są implanty, które mogą posłużyć jako filary pod most protetyczny. To dobre rozwiązanie dla tych osób, które nie chcą nosić protez. Implanty wykorzystywane są także przy całkowitym bezzębiu. Można wykonać wówczas kilka mostów lub całkowitą protezę, która osadzona jest na implantach.

Implantologia – wskazania

Do implantologa warto udać się w przypadku braków w naturalnym uzębieniu. Już brak jednego zęba powodować może rozchwianie, przechylanie i przemieszczanie się zębów sąsiednich czy wychylanie się zębów przeciwstawnych. Dość może również do recesji zębowej czy zaniku kości wyrostka zębodołowego. Rośnie wówczas ryzyko rozwoju próchnicy i wad zgryzu. Należy też wspomnieć o kwestiach estetycznych. Implanty sprawdzają się u osób, u których braku w uzębieniu są spowodowane przez:

Sam zabieg wszczepienia implantu nie jest zbyt skomplikowany. Są jednak sytuacje, w których nie jest wskazany:

Jak przygotować się do leczenia implantologicznego?

Na początku konieczna jest szczegółowa konsultacja u specjalisty. Ten zaleca wykonanie wstępnych badań stomatologicznych i badań obrazowych oraz przedstawia plan leczenia. Czasem konieczne jest wykonanie zabiegów przygotowawczych np. podniesienie dna zatoki szczękowej

Zapraszmy do naszych gabinetów na terenie miasta Łódź

Wszelkie prawa zastrzeżone ©